Dojo(25van43)
Dojo(27van43)

JBN

Vertrouwens- Persoon

Een JBN vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol spelen binnen de judowereld. Deze persoon is er om judoka’s en andere betrokkenen te ondersteunen bij situaties waarbij sprake is van ongewenst gedrag, zoals pesten, intimidatie, discriminatie of seksuele intimidatie.

Een JBN vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon die goed op de hoogte is van de regels en richtlijnen van de Judobond Nederland en die in staat is om te luisteren, te adviseren en te bemiddelen bij klachten en conflicten. De vertrouwenspersoon kan helpen bij het oplossen van problemen en kan indien nodig doorverwijzen naar andere instanties.

Judo Bond Nederland heeft een vertrouwenscontactpersoon, Lenie Heijboer (lenie.heijboer26@ziggo.nl, 06-12577770), aangesteld. Deze persoon biedt een luisterend oor en is bereikbaar bij eventuele problemen of onopgeloste zaken binnen Dojo. Het kan namelijk voorkomen dat iemand zich even niet thuis voelt of met een probleem kampt waarbij hij/zij niet bij de trainer of Dojo terecht kan. Door de aanwezigheid van de vertrouwenscontactpersoon wordt duidelijk gemaakt dat de judovereniging serieus omgaat met ongewenst gedrag en dat er een plek is waar betrokkenen terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Samen werken we aan een veilige sport.

willen is kunnen willen is kunnen

We gebruiken cookies

(Maar niet te veel want daar word je dik van)

We gebruiken cookies om onze site goed te laten functioneren. Wanneer je op AKKOORD klik ga je er mee akkoord dat we de cookies gebruiken.